Previous picture Index page Next pictureU prostorijama PDS Velebit, raspravlja se o opremi koju su sudionici za tu priliku sami izrańĎivali.