Index page Index page Next pictureNa pripremama na južnom Velebitu, u veljači 1971.